smallReduce, Reuse, Recycle_aRt

V dňoch 26.7- 3.8. 2014 sme vysielali skupinu na mládežnícku výmenu v anglickom mestečku Dulvertone. Okrem zástupcov Slovenska na výmene participovali účastníci so Slovinska, Česka, Poľska, Estónska a Veľkej Británie.

Projekt niesol názov: Reduce, Reuse, Recycle_aRt, ktorého cieľom bolo prehĺbiť vedomosti predovšetkým o problematike triedenia a recyklovania, dozvedeli sme sa ,aký škodlivý dopad majú  odpadky na životné prostredie a ako je pre človeka dóležité zamýšlať sa o budúcnosťou. Preto je dôležité vedieť o možnostiach ich opätovného využitia. Samotná „výučba“ prebiehala formou prednášok, prezentácií, náučných filmov, workshopov, pričom jej vyvrcholením bola diskusia, v ktorej každá krajina prezentovala, ako u nich funguje systém recyklovania  a ochrany životného prostredia. Okorenením tejto vzdelávacej časti bola návšteva starostu, ktorý nám priblížil situáciu recyklácie v jeho meste či v Anglicku vo všeobecnosti.

RRRR1

Kreatívnou časťou pobytu bola práve jeho praktická časť, pri ktorej sme sa museli popasovať s dvomi úlohami. Prvou z nich bolo pretvorenie starého oblečenia na nové. Nositeľné kúsky sme potom predviedli na fasion show. Druhou bolo vytvorenie umeleckého  diela z plastových fliaš, kartónov a všadečoho čo sme našli. Okrem týchto dvoch úloh, bola súčasťou praktickej časti enviromentálna hra, ktorej podstata spočívala v hľadaní predmetov podľa mapy, ktorá hravou formou ukázala, aké prírodné materiály sú potrebné k vyprodukoviu jedného kusu finálneho produktu.

rrrr2

rrrr4Nakoľko išlo o projekt neformálneho vzdelávania, súčasťou nášho programu boli rôznorodé aktivity nielen vzdelávacieho charakteru. Predovšetkým prvé dni boli plné interaktívnych hier, zameraných na spoznanie sa s ostatnými účastníkmi. Večer- intertational evening- bol zameraný na prezentáciu a „koštovku“ národných špecialít, počas ktorého si každá krajina pripravila svoj vlastný stôl, s pre ňu typickými výrobkami. Okrem toho, každý deň patril jednej z účastnených krajín, počas ktorého daná krajina mala na starosti vopred pripravené spoločné aktivity a večernú prezentáciu krajiny, jej zvyklostí  a zaujímavostí.

rrrr3

Počas trvania nášho pobytu sme zažili klasické upršané dni, ale našťastie aj krásne slnečné dni, počas ktorých sme absolvovali rôzne výlety. Mali sme možnosť vidieť a spoznať Exmoor National Park,  Minehead, Lynton a Lynmouth. Boli to miesta, ktoré mali svoje osobité  čaro. Či už to bola nádherná príroda,  skalné bralá s ohromnými výhľadmi na oceán, alebo duch klasického pobrežného mestečka.

rrrr5

Počas výmeny sme spoznali nových ľudí, nadviazali nové priateľstvá, spoznali nové kultúry, ktoré sme sa naučili  rešpektovať . Nadobudli sme veľa nových poznatkov o téme projektu. Okrem toho sme si precvičili angličtinu, prípadne ju  zlepšili. A tak suma sumárum možno  skonštatovať, že výmena nám priniesla veľa dobrého, nového, čo pozitívne ovplyvnilo náš osobnostný rast a možno nás podnietilo byť aktívnejšími občanmi.

autor: Barbora Lukáčová

Reduce, Reuse, Recycle_aRt
Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri