2013-06-06 18.10.16Východné partnerstvo: Cesta k EÚ?

O Východnom partnerstve a možnostiach ďalšej spolupráce po samite vo Vilniuse sme diskutovali s Armenom Grygorianom a Alexandrom Dulebom.

 

Vo štvrtok 6. júna sme na pôjde Univerzity Komenského diskutovali o málo známej téme Východného partnerstva s hosťami Armenom Grygorianom (výskumný pracovník Think Visegrad) a Alexandrom Dulebebom (expert zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku). Predmetom našej diskusie boli možnosti vývoja situácie vzťahov Európskej únie (EÚ) a krajín VP, ak by nedošlo ku pokroku počas Samitu vo Vilniuse.

2013-06-06 18.12.03

Alexander Duleba vysvetľuje význam Samitu o VP vo Vilniuse. Hovorí, že negatívny výsledok, teda nepodpísanie AD s Ukrajinou a následne prehĺbenie spolupráce, môže znamenať aj celkový neúspech VP a koniec celého projektu. Naznačuje, že nepodpísaním AD Ukrajinou (pozn. jediná z krajín VP, ktorá AD môže podpísať) by krajiny EÚ mohli stratiť záujem pokračovať v rokovaniach. Spomína, že pre krajiny ako Arménsko, Gruzínsko a Moldavsko by Samit mohol znamenať začiatok rokovaní o AD s EÚ, ak dovtedy preukážu dostatočnú vôľu. Vysvetľuje prečo je pre EÚ dôležité mať pokrok v rokovaniach. Podpísaním AD plus tzv. Obsiahlej a komplexnej dohody o voľnom obchode, ktorá je súčasťou dohôd, dochádza ku harmonizácii asi 95% legislatívy krajín na obraz EÚ (pozn. krajiny VP budú mať rovnaké postavenie ako nečlenské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru). Podľa Dulebu je uzatvorenie takýchto dohôd príliš ambiciózne, na druhej strane však pripomína, že vojna v Gruzínsku v roku 2008 sa podpísala na ambicióznosti celého projektu, na čom však môže stroskotať viacročná snaha niektorých krajín EÚ.

2013-06-06 18.10.16

Alexander Duleba spomína, že Východné partnerstvo bolo práve aj kvôli hore spomenutej vojne mienené, ako politická asociácia so silnými ekonomickými prvkami, ktorá je však od úplného začiatku plná otáznikov. Jedným spomenutým otáznikom je napríklad problém separatistických oblastí v krajinách VP a následný problém kontroly tovaru pochádzajúcich práve z týchto oblastí, pričom krajiny VP musia zabezpečiť rovnakú kvalitu, ako zabezpečujú krajiny EÚ, čo je však podľa A. Dulebu, je vážnym problémom. Medzi ďalšie problémy uvádza politickú situáciu na Ukrajine, kde došlo ku spolitizovaniu prípadu bývalej premierky J. Tymošenkovej.

2013-06-06 18.16.30

Duleba vidí niekoľko možnosti, ktoré môžu nastať po Samite. Jednou a zatiaľ najzreteľnejšou je, že krajiny VP budú potrebovať viacej času, kdeže ešte nie sú pripravené prijať ponuku zo strany EÚ a celý proces sa predĺži minimálne o 2 roky. Ako najradikálnejšia možnosť, je rezignácia na projekt VP, lebo EÚ nedokáže vyvinúť dostatočný vplyv, aby sa dané krajiny stali „Európskymi“ krajinami.

2013-06-06 18.21.06

Podľa Armena Grygoriana je otázka ďalších krokov krajín VP po Samite otázna. Dôležitým článkom podpísania Asociačných dohôd samotná Ukrajina, ktorá by výrazne ovplyvnila celý proces (pozn. krajinám VP je poskytnutá colná únia zo strany Ruska). Existuje aj viacero prístupov, na základe ktorých môžeme pristupovať ku VP, slovami A. Grigoryana: „optimistické a menej optimistické“.

2013-06-06 18.11.20

Ako problémovú vidí tiež otázku ochranu hraníc a separatistických oblastí, a problém korupcie. Ako sám hovorí: „ ... niektorí (politici/úradníci) sú veľmi skorumpovaní...“. Colná únia s Ruskom je obrovským lákadlom pre krajiny VP a často získava zo strany občanov silnejšiu podporu, ako spolupráca s EÚ. Pre EÚ je dôležité vyriešiť problém „selektívnej spravodlivosti“, ktorá sa okrem Ukrajiny (prípad Tymošenkovej) začala v poslednej dobe využívať aj ostatných krajinách, hlavne v Gruzínsku.

2013-06-06 17.42.08

Alexander Duleba vo svojom komentári pripomenul snahu Slovenska a Poľska udržať Ukrajinu naklonenú ku EÚ aj keď sa minuloročný samit na Jalte skončil potupou z dôvodu odmietnutia účasti niektorých krajín EÚ.

autor: Štefan Bako

fotografia: Štefan Bako

O Východnom partnerstve (VP) a možnostiach ďalšej spolupráce po samite vo Vilniuse sme diskutovali s Armenom Grygorianom a Alexandrom Dulebom.

Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri