IMG 1123Menšiny v Európe

O problematike života menšín na Slovensku i v ďalšícch krajinch strednej a východnej Európy sme sa rozprávali s Lacom Oravcom z Nadácie Milana Šimečku.

 

V rámci mládežníckej výmeny Minorities in Europe: Dialogues of Understanding sme 9.4.2013 zorganizovali i diskusiu zameranú práve na menšiny a ich práva a to nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Na túto tému sa s účastníkmi prišiel porozprávať Laco Oravec z Nadácie Milana Šimečku. Diskusia s ním bola neformálna a naozaj zaujímavá.

IMG 1155

Hosť ju otvoril problematikou tradičných menšín- konkrétne v Slovenskej republike je rozpoznaných 13 menšín, ktoré sú tradičnými, starými menšinami. Len tie majú garantované práva, či podporu vlády. Podľa Laca Oravca ich definovanie vždy nezávisí od ich početnosti, keďže napríklad chorvátska menšina je na Slovensku menej početná ako napr. vietnamská, ktorá však definovaná nie je, podobne ako niektoré iné etnické náboženské skupiny. Upozornil na existenciu nových menšín, ktoré tvoria etnické, ale i náboženské skupiny, ako napr. moslimovia, ktorých počet sa zvyšuje. Takéto menšiny sú podľa neho málo početné, menej schopné sa organizovať a nie sú rešpektované vládou.

IMG 1151

Vzťah štátu k menšinám podľa neho implicitne naznačuje už slovenská ústava, ktorej preambula najskôr apeluje na slovenský národ a až v závere spomína menšiny. Tie rozpoznávané tvoria na Slovensku 2.1% zo všetkého obyvateľstva. Okrem toho, náboženské a etnické, resp. národné menšiny nie sú jediné, ktoré rozpoznávame- sú nimi i subkultúry, homosexuáli a lesby, v niektorých prípadoch dokonca ženy. Štáty však vraj postupne rozoznávajú nové národnostné menšiny, Slovensko naposledy uznalo ruskú menšinu, čo je podľa nášho hosťa relatívne kontroverzné, najmä vzhľadom na jej veľkosť. Laco Oravec vyjadril názor, že v skutočnosti nie je dôležité, či sú všetky menšiny registrované alebo nie, skôr ide o to či ku všetkým pristupujeme adekvátne. Faktom však je, že niektorí príslušníci menšín nechcú, aby boli rozoznávaní ako menšiny, najmä preto, že to pre nich znamená niesť si istý status, nálepku menšiny. Práve preto je potrebné zmeniť celkovú paradigmu a akceptovať, že každý je iný, byť inkluzívnou spoločnosťou.

IMG 1136

Diskusie sa zúčastnili i participanti z Maďarska a Rumunska. Práve tých maďarských zaujímalo, ako hosť vníma zbližovanie Slovenska a Maďarska a možnosti nárastu tolerancie medzi nimi a ich menšinami. Podľa Laca Oravca je hľadanie spoločného pohľadu Maďarov a Slovákov na spoločnú históriu behom na dlhú trať, koniec- koncov, doteraz sa nepodarilo ani dosiahnuť, aby sa deti učili históriu z rovnakých kníh a spoločné dejiny im boli interpretované rovnako. Otázky z publika pochopiteľne smerovali k tomu, čo sa musí zmeniť, aby v tomto regióne bola tolerancia k menšinám prirodzenou. Náš hosť poukázal na iniciatívu afromaeričanov v USA, ktorým sa to podarilo dosiahnuť. K tomu je však nesmierne potrebná kritická masa ľudí, ktorí chcú aktívne zmeniť daný stav. Stačí, keď túto kritickú masu tvorí 7 až 10% zo všetkých ľudí a môže sa zmeniť veľa. A práve kritickú masu, napríklad v súvislosti s rómskou menšinou a jej toleranciou, Slovensko nemá.

IMG 1132

autor: Katarína Chovancová

fotografia: Martin Nedeliak

Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri