DSC 5290BE IN - evaluation conference

Začiatkom Septembra sa predseda nášho združenia zúčastnil hodnotiacej konferencie 1 a pol roka trvajúcej kampane BE IN, konajúcej sa v Bruseli a Luxemburgu.

 

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia viac než 20 organizácií, ktoré sa venujú práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu naprieč všetkými štátmi Európskej únie. Podstatou kampane bolo vytvorenie globálnej siete organizácií, prehĺbenie partnerstiev a čo najaktívnejšia propagácia programu Mládež v akcií. Propagácia aktivít týchto organizácií prebieha prostredníctvom BE IN - TV, magazínu aj ďalších foriem šírenia informácií. Cieľom tejto záverečnej konferencie bolo zozbierať dáta o činnosti organizácií za uplynulého 1 a pol roka, vytvoriť veľkú databázu kontaktov na osoby, ktoré sa zaoberajú prácou s mládežou a vyhodnotiť celú kampaň.

DSC 5401
Okrem práce na zbieraní všetkých dôležitých dát, akými boli rôzne fotografie z akcií, články, či videá sa účastníci počas jedného dňa zúčastnili aj oficiálnej návštevy s predstaviteľmi Európskej Komisie v Bruseli s ktorými diskutovali o perspektívach práce s mládežou, o spoločných víziách do ďalších rokov i o samotnej kampani BE IN, ktorej vznik bol iniciovaný práve Komisiou. Na tomto stretnutí tiež rozobrali bežné problémy, ktorým musia neziskové organizácie často čeliť, ako napríklad nedostatok finančných zdrojov, nízky záujem samotnej mládeže a problematická propagácia výstupov činnosti. Po skončení stretnutia v Komisii sa účastníci pobrali do centra Bruselu, kde spoločne propagovali kampaň a popri tom si taktiež pozreli historické časti mesta.  

DSC 5208

Výsledkom tejto návštevy sa okrem iného stalo tiež vytvorenie nových priateľstiev i partnerstiev potrebných pre budúcu spoluprácu pri organizovaní medzinárodných výmen a iných podujatí.

autor: Patrik Kováč

Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri