1Prešporské dialógy

Jednodňová konferencia o úlohe a formách občianskeho aktivizmu v Bratislave.

 

Občianske združenie Ad Hoc v spolupráci s Nadáciou SPP, tímom young4BA pôsobiacim pri Komunitnej nadácii Bratislava a Katedrou politológie Filozofickej fakulty UK zrealizovali 13.6.2012 konferenciu s názvom Prešporské dialógy, nad ktorou prebral záštitu primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik. Predmetom konferencie bol najmä občiansky aktivizmus v meste Bratislava.

2
V úvode podujatia poskytli prof. Darina Malová, prof. Jana Plichtová a doc. Marek Rybář svoje odborné komentáre týkajúce sa podstaty a prínosov občianskeho aktivizmu, jeho tradície na Slovensku a možností zapájania občanov do správy vecí verejných v meste modernými spôsobmi. V druhej časti sa v panelovej diskusii predstavili zástupcovia konkrétnych iniciatív občanov v meste Bratislava, sústrediaci svoje aktivity na oblasť kultúry, architektúry, športu a životného prostredia. Matúš Vallo prezentoval Mestské zásahy Bratislava, Ľubica Trubíniová hovorila za iniciatívu Bratislava otvorene, Elena Pätoprstá jednak za OZ Nádej pre Sad J. Kráľa i Ekofórum. Päticu panelistov dotvárali páni Daniel Duriš z Cyklokoalície a poradca primátora mesta Bratislava Michal Feik. Moderátorkou panelu bola Karolína Miková z Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

6
V rámci workshopu World Café participanti na konferencii v úzkych diskusných skupinách pomenovali problémy, ktoré vnímajú v meste Bratislava, no v nadväznosti na ne načrtli i ich možné riešenia. Účastníci diskusií sú aktívni občania rôznych generácií, ktorí vo svojich návrhoch a víziách zohľadňujú ekonomickú náročnosť týchto riešení či mieru technickej náročnosti ich realizácie. Všeobecne považujú za kľúčové, aby magistrát prejavil ochotu riešiť problémy, ktoré možno nazvať dlhodobými, otvoril sa dialógu s aktívnymi občanmi a využil ich kreativitu pri navrhovaní odporúčaní pre magistrát mesta Bratislava.

4

Podstatným je fakt, že občania sú skôr ochotní akceptovať rozhodnutia, ktoré nie sú v úplnom súlade s ich vlastnými osobnými preferenciami, pokiaľ by boli prijaté spôsobom širokej verejnej diskusie. Taktiež sa participanti zhodli na tom, že týmto spôsobom je možné i prísť na riešenia nové, inovatívne alebo kompromisné, pričom preferencia takýchto rozhodnutí by bola pre dlhodobé smerovanie mesta mimoriadne prospešná.
Prešporské dialógy poskytli priestor pre aktívnych Bratislavčanov navrhovať riešenia pre skvalitnenie života v meste v rôznych smeroch a tým môžu slúžiť ako inšpirácie pre ďalšiu činnosť magistrátu mesta Bratislava.

16

autor: Katarína Chovancová

fotografia: Martin Nedeliak

Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri